Dawne Starostwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pierwszym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja budynku dawnego Starostwa wraz z nadaniem mu nowych funkcji gospodarczych i społecznych. Co to oznacza w praktyce? Po zakończeniu prac, w piwnicach budynku starostwa ma powstać stała ekspozycja muzealna poświęcona dziejom olkuskiego górnictwa i metalurgii oraz dziejom olkuskiej mennicy, która niegdyś działała w tym miejscu. Tam też będą prezentowane wystawy czasowe poświęcone historii miasta. Planuje się, że w poszczególnych pomieszczaniach będą prezentowane m.in. dawne narzędzia i artefakty górnicze. Ciekawostką będą stanowiska interaktywne, gdzie zostaną zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Będzie też część poświęcona metalurgii, gdzie będzie można zobaczyć piec rosztowy i dowiedzieć się o trzech okresach wydobycia i produkcji metali w Olkuszu, czyli ołowiu, srebra i cynku. Osobna część ekspozycji zatytułowana „Srebrny splendor” będzie opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Będzie tam też można zobaczyć wyroby ze srebra. W ekspozycji zostanie przedstawiona historia olkuskiej mennicy.

Piękne, wymurowane z kamienia pomieszczenia piwnic, a także część pomieszczeń na pierwszym piętrze i poddaszu mają stać się także miejscem dla organizacji warsztatów tematycznych, konferencji, sympozjów, koncertów kameralnych i spotkań. Na parterze budynku ma powstać restauracja z barem, a na piętrze dodatkowa sala, w której mogą odbywać się spotkania, ale może być także wykorzystywana, jako sala konsumpcyjna, przeznaczona dla imprez okazjonalnych. Także na parterze zostanie usytuowany sklepik, w którym będzie można kupić pamiątki z Olkusza czy lokalne wydawnictwa. Na poddaszu powstanie kilka pokoi noclegowych. W budynku dawnego Starostwa będą miały swoje siedziby m.in. Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej. Planuje się, że część gastronomiczna oraz noclegowa budynku zostanie wynajęta zewnętrznym podmiotom wybranym w drodze przetargu publicznego.

W ramach tej części projektu planowane są także prace na dziedzińcu budynku dawnego Starostwa oraz w baszcie. Ich celem jest zabezpieczenie odsłoniętych oryginalnych reliktów średniowiecznej zabudowy kwartału królewskiego, jakie znajdują się na dziedzińcu dawnego Starostwa w sąsiedztwie baszty. W celu ich ochrony zostanie wykonane zadaszenie chroniące i eksponujące zabytkowe relikty architektoniczne piwnic. Po rewitalizacji, dziedziniec stanie się miejscem spotkań i animacji wydarzeń. Tam też zostanie zlokalizowany letni ogródek dla restauracji. W ramach projektu planowana jest także wymiana pokrycia dachowego i remont drewnianego tzw. pomostu bojowego baszty, gdzie powstaną ekspozycje czasowe. Baszta stanie się miejscem spotkań, animacji, warsztatów tematycznych i koncertów kameralnych.

Adaptacja budynku dawnego Starostwa, zapewni mieszkańcom, turystom oraz przedsiębiorcom dostęp do całkowicie nowych, innowacyjnych ofert w centrum Olkusza - zlokalizowana w samym sercu miasta baza noclegowa będzie doskonałym punktem wypadowym ułatwiającym dostęp do okolicznych atrakcji regionu.

 

ZAKRES PRAC

Zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach projektu jest znaczny. W przypadku restauracji budynku dawnego Starostwa będą to roboty rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjne i porządkowe pod nadzorem archeologicznym. Ze względu na zły stan budynku i konieczność dostosowania go do nowych funkcji, planuje się roboty wyburzeniowe w zakresie: fragmentów ścian wewnętrznych i fragmentów ścian zewnętrznych, fragmentów stropów, a także rozbiórkę istniejących kominów (całości bądź fragmentów) oraz istniejącego biegu klatki schodowej.

Ponadto konieczny będzie demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki, istniejących okien, w połaci dachu, poszycia dachu wraz z deskowaniem, rur spustowych i rynien, instalacji odgromowej i instalacji wewnętrznych, wybranych pieców kaflowych, posadzek, istniejącej podsufitki na stropie nad I piętrem.  W związku z robotami podziemnymi dotyczącymi piwnic, pod dziedzińcem zostanie wykonany wykop, który odsłoni całość istniejących piwnic, w celu wykonania stropu żelbetowego osłaniającego te piwnice od góry. Zostaną także wykonane schody umożliwiające zejście do piwnic z dziedzińca.

Kolejny etap robót będzie polegał na pracach konstrukcyjnych. W ramach tych prac zostaną wykonane dwie nowe klatki schodowe oraz szyb dźwigu (windy). Wstępnie planuje się zachowanie istniejących stropów w budynku za wyjątkiem: stropów przy klatkach schodowych oraz fragmentów stropów w pomieszczeniach. Drewniany strop nad pierwszym piętrem wzmocniony zostanie belkami stalowymi. Zostaną wykonane nowe ściany oporowe i działowe oraz uzupełnione stropy. Istniejące ściany zostaną odgrzybione, zaizolowane oraz oczyszczone, następnie zostaną uzupełnione tynki wewnętrzne. Budynek zostanie docieplony z zewnątrz z zachowaniem charakterystycznych, zabytkowych elementów. W całym budynku zostaną wstawione nowe okna i drzwi, które mają nawiązywać do istniejących oraz wykonane wszystkie nowe instalacje.

W projekcie planuje się pozostawienie istniejącej konstrukcji dachowej z wymianą uszkodzonych, bądź osłabionych elementów. Zostanie wykonane nowe pokrycie dachu z blachy tytanowo-cynkowej, a cały dach zostanie ocieplony, tak, aby można zagospodarować poddasze budynku. Zostaną także wykonane nowe kominy. Na dachu przewidziano montaż okien połaciowych (od strony dziedzińca) i lukarn w formie „wolich oczek” (od strony Rynku). Zostaną także założone nowe rynny i rury spustowe i obróbki blacharskie. W zakresie prac wykończeniowych planuje się m.in. spoinowanie i wzmocnienie murów parteru i piętra, odrestaurowanie piętnastu istniejących zabytkowych pieców kaflowych, renowację istniejących drzwi i ścianek drewnianych, ocieplenie ścian, wykonanie nowych tynków, podłóg i posadzek, a na koniec malowanie ścian i sufitów.

Sporym zadaniem będzie wyposażenie budynku, tak, aby mógł spełniać nowe funkcje. Planowany jest m.in. montaż windy osobowej, podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch dźwigów towarowych. Konieczny też będzie zakup mebli i sprzętu komputerowego, wyposażenie sali konferencyjnej (ekran, rzutnik, zestaw mikrofonów, tablica interaktywna, modułowy stół konferencyjny, stoły i krzesła). Zostanie wykonana nowa kotłownia i instalacja c.o. oraz nowe instalacje (gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna i klimatyzacja, odgromowa i uziemiająca), a także przyłącza (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energetyczne i teletechniczne).

Osobnym zadaniem będzie wykonanie scenariusza ekspozycji i wyposażanie muzeum oraz prace konserwatorskie zachowanych reliktów. W zakresie powstania muzeum planuje się m.in. wykonanie scenografii i aranżacji ekspozycji, instalacji i eksponatów interaktywnych, makiet, modeli, eksponatów, instalacji artystycznych, gablot, prezenterów, totemów informacyjnych, infografiki, a także montaż sprzętu oraz urządzeń audiowizualnych i teletechnicznych, oświetlenia efektowego i ekspozycyjnego, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Na terenie dziedzińca budynku dawnego starostwa planuje się m.in. zabezpieczenie i wzmocnienie reliktów dawnej, średniowiecznej zabudowy, wykonanie schodów terenowych, utwardzenie płytami z piaskowca części dziedzińca, wykonanie nowych bram wejściowych i fragmentów ogrodzenia. Planuje się także wykonanie ekranu projekcyjnego dla kina letniego. W ramach tej części zadania przewiduje się wymianę pokrycia dachowego na budynku baszty oraz wymianę konstrukcji drewnianej chodnika bojowego, zlokalizowanego wzdłuż zrekonstruowanego fragmentu muru obronnego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Budynek Dawnego Starostwa

    Budynek Dawnego Starostwa