Olkuskie podziemia w sieci

5 listopada 2020

Najciekawsze atrakcje Olkusza i okolicy mieli okazję zobaczyć dziennikarze prowadzący strony internetowe poświęcone turystyce, podczas wizyty studyjnej zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.  W wizycie studyjnej wzięli udział dziennikarze prowadzący popularny portal „Polskie Szlaki” oraz vlog „Nasze Czekoladowe podróże”.

Podczas wizyty w Olkuszu, dziennikarze mieli nie tylko okazję zwiedzić olkuską Starówkę, gdzie zachwycił ich „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich”. Dowiedzieli się też sporo o realizowanym projekcie „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Został im przedstawiony stan prac oraz założenia powstającej, podziemnej ekspozycji. Dziennikarze odwiedzili także olkuskie placówki muzealne, czyli: Muzeum Regionalne PTTK i Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej, a także prowadzone przez MOK Olkusz; Muzeum Afrykanistyczne, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Kolekcję Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Internetowi dziennikarze odwiedzili także zamek Rabsztyn, gdzie mieli okazję zapoznać z efektami realizowanego projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego”. W ramach projektu, w pałacowym przyziemiu powstaje pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Na nowo zostały zagospodarowane tereny wewnątrz zamkowych murów. Następnie goście mieli okazję wejść na zamek górny i dowiedzieć się wielu ciekawostek, nie tylko o historii zamku, ale także wcześniejszych projektach realizowanych w zamku przez Gminę Olkusz. Kolejnym punktem wizyty dziennikarzy z portalu „Polskie Szlaki” był rezerwat przyrody Pazurek, który mimo nienajlepszej pogody pięknie prezentował się w barwach jesieni.

Uczestnicy wizyty studyjnej otrzymali komplet materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Olkusz w tym ulotkę „Podziemny Olkusz” przybliżającą tematykę projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Filmowy zapis dziennikarskiej wizyty w Olkuszu i Rabsztynie można zobaczyć na stronach internetowych prowadzonych przez dziennikarzy.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podziemia w sieci

    Podziemia w sieci

  • Powiększ zdjęcie Podziemia w sieci

    Podziemia w sieci

  • Powiększ zdjęcie Podziemia w sieci

    Podziemia w sieci