Wernisaż wystawy „Fotografia Odklejona”

„Wierzę, że fotografia jest jak muzyka instrumentalna, która nie potrzebuje słów czy historii, by wzbudzać emocje. Fotografia nie musi odwoływać się do czegokolwiek, co znamy, by zaistnieć i pozostać w naszej pamięci. Prawdę powiedziawszy myślę, że im dalej jej do rzeczywistości, tym bardziej możemy ją docenić i cieszyć się nią taką, jaką jest, gdyż już nie naśladuje niczego.
Odkleja się od rzeczywistości.
Fotografia odklejona daje nieskończone możliwości interpretacji, gdyż sama nie jest skończona. Nie można porównać jej do oryginału, gdyż ten jest ze świata, którego ona nie próbuje naśladować. W jej obliczu słowa tracą swoją moc. Zatem brak sposobu, by fotografię odklejoną opisać. Trzeba jej doświadczyć zmysłami.
Fotografia odklejona pochodzi ze świata emocji i wyobraźni. Emocjami i wyobraźnią należy ją odbierać”.
Łukasz Cyrus’2016

Wystawa Fotografii Odklejonej jest wynikiem konkursu, który odbył się w 2020 roku. W pamiętnym czasie kiedy na skutek wprowadzenia stanu epidemii zamarła działalność wystawiennicza i wiele projektów zostało skazanych na bytowanie tylko i wyłącznie w magazynach galeryjnych. Dziś Klub Fotograficzny Żródło ociera projekt z kurzu i pozwala mu zaistnieć w przestrzeni wystawienniczej Galerii Fotografii Interferencje.

Organizatorzy Konkursu postawili sobie za cel rozwój ruchu artystycznego „Fotografia Odklejona” poprzez integrację środowiska twórczego, wspólne działania artystyczne, wymianę myśli i prezentację dorobku twórczego uczestników ruchu.
Konkurs Fotografii Odklejonej ma charakter cykliczny. W kolejnych odsłonach Konkursu uczestnicy prezentują własną interpretację proponowanego tematu Konkursu. Spośród nadesłanych prac, Jury wyłania najciekawsze, a także laureatów konkursu. Informacje na temat kolejnych edycji Konkursu Fotografii Odklejonej znaleźć można na blogu konkursowym, stronie konkursowej, stronie internetowej www.fotografiaodklejona.pl, na blogu Fotografia Odklejona, a także na stronach mediów społecznościowych organizatorów konkursu – Szkoły Fotografii Odklejonej, Galerii Fotografii Odklejonej i Klubu Fotograficznego „Źródło”. 

Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się 4 marca 2023 o godzinie 18:00 w budynku Dawnego Starostwa w Olkuszu.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej?