Wernisaż wystawy „Konfrontacje” – Zapowiedź

Galeria fotografii interferencje; Konfrontacje; 27.06-30.07.2024 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu; Podziemny Olkusz, ul. Rynek 4

Już wkrótce odbędzie się wernisaż wystawy fotografii w Galerii Interferencje pt. „Konfrontacje”! 

Zapraszamy 27.06.2024 r. do Podziemnego Olkusza, ul. Rynek 4, na pełen inspiracji wernisaż, który potrwa aż do 30.07.2024 r. 
To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w różnorodność twórczych wizji i odkryć. 
Wstęp wolny.

O twórcach i wystawie:
Konfrontacja to słowo, które określa sytuację pomiędzy stronami, które w niej uczestniczą. Przede wszystkim oznacza to zestawienie, porównanie lub też zderzenie. W odniesieniu do tytułu międzynarodowej wystawy prezentowanej w Galerii Fotografii Interferencje, termin konfrontacje oznacza zestawienie różnych stron, czyli różnych postaw twórczych, których celem jest stworzenie dialogu w obszarze sztuk wizualnych. Obszar ten jest dość szerokim spektrum postaw i w konsekwencji prac stworzonych przy użyciu fotografii, grafiki i animacji. Postawy te pokazują różnice i podobieństwa w obszarze twórczym pomiędzy uczestnikami projektu, którym jest wystawa „Konfrontacje”. Zestawienie i dialog tworzą tu prace dydaktyków i studentów kierunku Grafika z Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przyjętą w budowaniu wystawy zasadą było zaproszenie do udziału dydaktyka, który proponował wybranych przez siebie studentów do projektu. Zatem różnorodność odniesień, form i technik, w jakich zrealizowane zostały prace jest duża. Szerokim obszarem wystawy jest fotografia, która w już warstwie koncepcyjnej zakładała różne idee i rozwiązania. Znalazły się tu fotografie wybranych elementów rzeczywistości Marka Poźniaka i Marka Herbika, które związane są z analizą złożoności, przestrzeni i zależności pomiędzy warstwami, z których rzeczywistość ta jest stworzona. Kolejnym istotnym obszarem w fotografiach, które prezentowane są na wystawie, są kreacje, które definiują prace Anny Andrzejewskiej, Bartłomieja Jarmolińskiego i Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby. Grafika wraz ze spektrum zależności pomiędzy elementami i ich relacjami z przestrzenią są płaszczyzną odniesień w pracach Elżbiety Dul-Ledwosińskiej i Joanny Małeckiej. Graficzne w charakterze obrazo-obiekty Katarzyny Rumińskiej sytuują się pomiędzy obrazem i obiektem, prace te stworzone zostały w autorskiej technice druku 3D. Podobnie w pracach zaproszonych do udziału w „Konfrontacjach” studentów, wielość odniesień i form zaczyna się od fotografii kreacyjnej i dokumentalnej ( Shaza Elgharib, Darya Khadanionak, Joanna Laszczak) przez grafikę cyfrową ( Izabela Rutkowska, Aleksandra Sowa) do animacji, w której relacja postaci, obiektu, ruchu i przestrzeni definiuje jej charakter ( Ihor Hrechanyk, Nadzeya Khmialnitskaya, Anya Komarska, Denys Kostenko, Igor Kosza). Konfrontacja, która tworzy projekt wystawy nie będzie tu polem rywalizacji lub sporu, bowiem tworzy obszar budowania jakości, w której zarówno podobieństwa jak i różnice, stają się wartością. Wystawa jest formą dialogu dotyczącego twórczych wypowiedzi dydaktyków oraz studentów w obszarze sztuk wizualnych.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej?