Podziemia dawnego Ratusza

Zwiedzający mogą podświetlić na makiecie najważniejsze budynki, jakie znajdowały się w Olkuszu, a korzystając z ustawionych dookoła prezenterów poznać ich historię. Można także zobaczyć trójwymiarowy model ratusza. Dzięki licznym dotykowym prezenterom multimedialnym możemy szczegółowo poznać historię miasta i jego mieszkańców, a także zobaczyć stare dokumenty, ryciny i mapy.

W podziemiach można także zobaczyć replikę astrolabium – urządzenia astronomicznego, które należało niegdyś do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. W piwnicach dawnej wieży ciśnień, jaka została wzniesiona na początku XX wieku prezentowane są filmy poświęcone m.in. powstaniu rud ołowiu i srebra, słynnym olkuskim astronomom, czy niezwykłym zabytkom olkuskiego kościoła św. Andrzeja.

Część ekspozycji pokazuje i opowiada historię samego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Sporo miejsca poświęcono herbowi Olkusza, którego najstarszy wizerunek pochodzi z 1386 roku. To jeden z najstarszych w Polsce herbów miast górniczych. Elementem godła herbu jest górnicza kopaczka. Jej motyw został wykorzystany do stworzenia logo ekspozycji.

Poznaj

Podziemia

Naszą

Herb

Historię

Maska