O projekcie

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” opracowany i złożony przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto 28 września 2017 r. Całkowita wartość projektu to 18 896 030,81 – przyznane dofinansowanie na dzień 1 września 2018 r. to 6 503 243,66 zł.

Projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” składa się z dwóch, spójnych ze sobą części.

Artykuły

Dawne Starostwo

Przejdź do - Dawne Starostwo

Pierwszym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja budynku dawnego Starostwa wraz z nadaniem mu nowych funkcji gospodarczych i społecznych. Co to oznacza w praktyce? Po zakończeniu prac, w piwnicach budynku starostwa ma powstać stała ekspozycja muzealna poświęcona dziejom olkuskiego górnictwa i metalurgii oraz dziejom olkuskiej mennicy, która niegdyś działała w tym miejscu. Tam też będą prezentowane wystawy czasowe poświęcone historii miasta. Planuje się, że w poszczególnych pomieszczaniach będą prezentowane m.in. dawne narzędzia i artefakty górnicze. Ciekawostką będą stanowiska interaktywne, gdzie zostaną zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak kierat, płuczka, śruba Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Będzie też część poświęcona metalurgii, gdzie będzie można zobaczyć piec rosztowy i dowiedzieć się o trzech okresach wydobycia i produkcji metali w Olkuszu, czyli ołowiu, srebra i cynku. Osobna część ekspozycji zatytułowana „Srebrny splendor” będzie opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Będzie tam też można zobaczyć wyroby ze srebra. W ekspozycji zostanie przedstawiona historia olkuskiej mennicy.

Czytaj więcej o: Dawne Starostwo

Ratusz

Przejdź do - Ratusz

Równie ważnym celem projektu jest utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach olkuskiego ratusza, przedstawiającej historię Srebrnego Miasta. Pierwsza część trasy będzie poświęcona średniowiecznemu i nowożytnemu górnictwu oraz hutnictwu, a druga część dziejom Olkusza w średniowieczu i w epoce nowożytnej. W atrakcyjnej i nowoczesnej formie zostaną tam zaprezentowane zagadnienia związane ze średniowiecznymi i nowożytnymi technikami wydobywania kruszców i technologią hutniczą, a także dziejami średniowiecznego i nowożytnego Olkusza i jego mieszkańców, w tym z rozwojem samorządu miejskiego, handlem i życiem codziennym. Dużym walorem ekspozycji będzie przeszło 200 najciekawszych zabytków archeologicznych wybranych z prawie 90 000 zabytków, jakie zostały odnalezione pod olkuską starówką w trakcie prac rewitalizacyjnych. W podziemiach ratusza będzie można oglądać m.in. stare monety, naczynia ceramiczne, ozdoby, przedmioty codziennego użytku, takie jak okucia butów, ostrogi, noże, nożyce, podkowy, czy toporki oraz przedmioty wykonane z olkuskiego ołowiu.

Czytaj więcej o: Ratusz